Opravdu "zajímavá" figurka...
13.09.2020 | Zdeňka Nezbedová

Papež Štěpán VI. byl šílený a zvrácený

Ne každý papež je příkladem všech ctností. Například takový Štěpán VI. byl zcela pravý opak. Jeho "kousky" budí údiv i po mnoha staletích. Koho by napadlo soudit mrtvolu svého předchůdce? 

Papež Štěpán VI. byl hlavou katolické církve poměrně krátce, ale dalo by se konstatovat, že i to stačilo. Ve Vatikánu tento prapodivný muž vládl v letech 896 - 897, tedy pouhý jeden rok. Ale i to opravdu stačilo na to, abychom na něj dodnes nezapomněli. I když mnozí by jistě jeho jméno raději nevzpomínali. Proč? Ve své zášti ke svému předchůdci totiž zašel mnohem dál, než by kdokoliv očekával.

Papež Štěpán VI. byl opravdu zvrhlý

Soudil mrtvé tělo

Kdo by čekal, že dostatečným zadostiučiněním pro zlostnou duši papeže Štěpána VI. bude smrt jeho nepřítele a nástup na jeho místo, ten by se velmi pletl. Nový papež šel tak daleko, že se neštítil několik měsíců po smrti svého předchůdce, papeže Formosa, nechat jeho rozkládající se tělo vyjmout z hrobky, aby jej mohl “po zásluze” odsoudit. Tak zvaná synoda mrtvých tak musela být opravdu zvláštní podívanou a upřímně řečeno, musel ji doprovázet neskutečný zápach. To ale nemohlo Štěpána VI. zastavit. Souzený Formoso byl oblečen do slavnostního papežského roucha a posazen na trůn, aby jeho soud a odsouzení bylo ještě působivější. A to jistě také bylo pro všechny zúčastněné. Bývalému papeži byly nakonec useknuty prsty, jimiž žehnal, všechna jeho svěcení byla prohlášena za neplatná, stejně jako rozhodnutí administrativní.