Ďáblova bible je největší rukopisnou knihou na světě
13.07.2020 | Martin Chalupa

Švédská loupež v Praze na konci třicetileté války

Sbírat umělecké předměty je fajn. Ovšem často láká různé zloděje. Nejinak tomu bylo v případě sbírky císaře Rudolfa II., o níž se postaralo během třicetileté války v 17. století švédské vojsko a odvezlo ji do své domoviny do rukou královny Kristýny.

Švédové díky dobytí Malé Strany získali snadný přístup k Pražskému hradu a cenné sbírce císaře Rudolfa II., čehož si byla vědoma švédská královna Kristýna. I proto poslala vrchnímu veliteli švédské armády falckraběti Karlu X. Gustavovi, svému bratranci, dopis s prosbou, aby se o tuto sbírku postaral ve jménu švédské koruny. I tak se dá hezky diplomaticky opsat slovo loupež.

Válečná kořist Švédů z Prahy představovala obrovské jmění. Do jejich rukou se dostalo téměř 500 obrazů, 70 bronzových soch, 370 vědeckých přístrojů, 400 kuriozit z Indie, stovky korálů, drahých kamenů, slonoviny, jantarů a další cenných předmětů, o něž se obohatila švédská koruna. Rudolf II. byl velkým milovníkem umění a z Prahy chtěl vytvořit jeho centrum.

Pouhý den po skončení rabování Švédů v Praze byl 24. října 1648 konečně podepsán vestfálský mír

Není proto divu, že jeho sbírka obsahovala díla tehdejších a vlastně i v současnosti nejvýznamnějších renesančních a barokních umělců. Švédové si do své domoviny odvezli také obrazy od Leonarda da Vinci, Tintoretta, Rubense, Paola Veroneseho, Caravaggia, Brueghela, Cranacha, Dürera či Hieronyma Bosche, Rafaela, Tiziana, Correggia. A odvezli si samozřejmě i slavný Codex gigas aneb Ďáblovu bibli.