Tady by asi nikdo "bydlet" nechtěl
16.09.2020 | Zdeňka Nezbedová

Alcatraz bylo nejděsivějším vězením na světě

 

Alcatraz byl po určitou dobu nejstrašnějším vězením na světě. Proč vlastně pevnost, později přebudovaná na vězení, vznikla? Za všechno může objevení zlata a následná zlatá horečka v polovině devatenáctého století...

Tehdy se poměrně malé San Francisco, vlastně vesnice s pěti sty obyvateli, během krátké chvíle rozrostla sedmdesátkrát(!) a bohatství, které zde bylo uchováváno, bylo nutné patřičně ochraňovat. Pevnost na skále se jevila jako vynikající nápad - a tak se stalo, že zde vznikla stavba, která měla nejprve chránit jedno z nejbojatších měst světa a později zabraňovat nejotrlejším zločincům v útěku na svobodu.

Alcatraz by svého času nejděsivějším a nejtvrdším vězením na světě

Role v občanské válce

Alcatraz sehrál svoji roli také v době občanské války v letech 1861 - 1865, kdy byla pevnost zásobena kromě děl, jež zde měla svoje místo již dávno, také tisícovkami mušket. Ty zde ale byly spíše kvůli jejich ubránění před nepřáteli. Přesto se boje Alcatrazu vyhnuly. Již v té době sem ale nedobrovolně připluli první odsouzení, tehdy šlo ještě “jen” o vězně z řad vojáků.

Nic netrvá věčně, naštěstí ani války ne - a tak skončila i občanská válka a Alcatraz by si býval mohl oddychnout. Jenže tady začaly práce na modernizaci vybavení, což se ale časem ukázalo jako příliš nákladné k udržení. Navíc sem byli již od občanské války přiváženi vězni, takže o dalším využití pevnosti začínalo být rozhodnuto. Přišel rok 1907 a z Alcatrazu se stala vojenská věznice, která se v roce 1934 změnila na vězení federální, a tak to zůstalo až do roku 1963, kdy byl její provoz oficiálně ukončen. Za téměř třicet let fungování federální věznice se pokusilo celkem 36 trestanců o útěk. Pokud se to někomu podařilo, mohli to snad být jen výše jmenovaní bratři Anglinové a Frank Morris. Ostatní byli buď chyceni na útěku, zastřeleni nebo utonuli ve studené vodě zálivu.

Klíčová slova:
USA