Letecký snímek zkušebního okruhu v Cerhenicích
24.07.2020 | Martin Chalupa

Na zkušebním okruhu u Velimi se testuje i metro

V oboru zkoušek a testování kolejových vozidel všeho druhu je Česká republika naprostou evropskou špičkou. Lví podíl na tom má existence Zkušebního centra VUZ Velim, jehož součástí je tzv. velký a malý zkušební okruh.

Železniční zkušební okruh v Cerhenicích u Velimi byl zprovozněn v roce 1963. V okolních zemích je jen několik podobných center, jejichž kapacita je - stejně jako u českého zařízení - po většinu roku silně vytížena. Z důvodu relativně snadných a finančně méně náročných terénních úprav byla pro zkušební okruh vybrána právě tato lokalita.

Původní vůz Ečs, který v Cerhenicích posloužil společnosti Siemens ke zkouškám nové výzbroje pro pražské metro

Následoval malý okruh

Trať zkušebního okruhu byla zprvu navržena pro rychlost do 160 km/h, s budoucí možností zvýšení na 200 km/h. Celková délka dosáhla 13 275 m a obkroužila obec Sokoleč, jejíž silniční komunikace trať velkého okruhu překonávají po nadjezdech ze tří směrů. Dále byla postavena provozní budova a u ní rozsáhlé pomocné kolejiště s vlečkou, napojenou do stanice Velim, bylo instalováno reléové zabezpečovací zařízení a sdělovací zařízení. 

Uvnitř velkého zkušebního okruhu, na němž je dnes možná jízda rychlostí 200 km/h pod všemi obvyklými napětími, jejichž hodnoty se pro daná vozidla dají na napájecí stanici snadno přepínat (1,5 nebo 3 kV stejnosměrného napětí a 15 kV 16,7 Hz nebo 25 kV 50 Hz střídavé jednofázové soustavy), leží malý zkušební okruh s různými poloměry oblouků, určený k dalším typům zkoušek trakčních vozidel.

Klíčová slova: