Ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze jako jedni z prvních v České republice operovali vadu katetrizační metodou
06.08.2020 | Martin Chalupa

Naděje na život pro lidi s onemocněním srdce

Lékaři ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze katetrizačně operovali nedomykavost jak mitrální, tak trikuspidální srdeční chlopně. Právě u druhé zmíněné se jedná o jeden z prvních zdařilých výkonů provedených tímto způsobem v České republice a novou šanci na život pro nemocné pacienty.

Trojcípá neboli trikuspidální chlopeň se nachází v srdci mezi pravou komorou a pravou síní. Její funkcí je zabraňovat návratu krve z pravé komory do pravé síně. K jejímu poškození nejčastěji dochází následkem zvýšeného tlaku v plicních tepnách, ať už z důvodů špatného fungování mitrální či aortální chlopně, nebo onemocnění plic v oblasti levého srdce.

Češi jako jedni z prvních

Pacienti postižení nedomykavostí trojcípé chlopně si většinou stěžují na otoky dolních končetin a zvýšenou dušnost při námaze. Lékaři ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze jako jedni z prvních v České republice operovali tuto vadu katetrizační metodou. Ta se dnes běžně využívá při operacích mitrální a aortální chlopně, v případě chlopně trikuspidální se doposud používal výhradně kardiochirurgický zákrok.

Kolíčky, které zachraňují

Samotná operace začíná uvedením pacienta do umělého spánku. Ten je zároveň po celou dobu výkonu napojen na plicní ventilaci. Následně se do jeho jícnu zavede echokardiografická sonda sloužící k vizuální monitoraci výkonu. Přes femorální žílu (v oblasti třísla) se pak pacientovi zavede katétr do pravé síně v srdci. Pod rentgenovou a echokardiografickou kontrolou se umístí speciální kolíčky do trikuspidální chlopně za účelem fixace jednotlivých cípů k sobě. Kolíčků může být zavedeno i více (obvykle 1 až 2). Pak se pacientovi vyjme katétr a drobný otvor se jedním stehem zašije. Po vytažení jícnové echokardiografické sondy a ukončené celkové anestezii se pacient probouzí do plného vědomí.

Nová šance na život

Katetrizační zákroky v léčbě nedomykavosti trikuspidální chlopně by mohly do budoucna představovat optimální alternativu pro pacienty, kteří jsou při standardním kardiochirurgickém zákroku vystaveni vysokému nebezpečí. Obecně se jedná o pacienty s vysokým rizikem vzniku komplikací po operaci. Nejčastějšími důvody jsou vysoký věk nebo přidružené závažné choroby. Třeba plic nebo ledvin. Také se může jednat o pacienty po předchozí kardiochirurgické operaci. Kardiochirurgická operace tak nadále zůstává standardním řešením pro většinu pacientů s onemocněním trikuspidální chlopně, nelze však vyloučit, že se situace v budoucnu změní.